fbpx

Aangereden Als Voetganger?

Heeft u letselschade opgelopen?
U heeft mogelijk recht op een schadevergoeding!

Neem contact op voor
vrijblijvend advies!

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Aangereden als voetganger

Heeft u een aanrijding gehad als voetganger in of rondom Amsterdam en daarbij letsel opgelopen? U heeft dan bijna altijd recht op een vergoeding voor uw letselschade, zelfs als u het ongeval heeft veroorzaakt!
Als voetganger behoort u tot de meest kwetsbare groep op de openbare weg. U heeft immers geen bescherming zoals brommers, auto’s en motoren en loopt daardoor aanzienlijk meer kans op letsel en letselschade bij een verkeersongeval. Vooral in de drukke stad van Amsterdam waar het aantal voetgangers sterk is gestegen in de afgelopen jaren.
Met letselschade bedoelen we alle lichamelijke, geestelijke en financiële schade als gevolg van het ongeval. Wanneer er een ongeval plaatsvindt tussen een motorvoertuig en een voetganger, dan is de eigenaar of houder van dit voertuig in bijna alle gevallen aansprakelijk voor de opgelopen letselschade. U kunt in dit geval uw letselschadevergoeding claimen op de verzekeraar van de bestuurder van het motorvoertuig.

Aangereden als voetganger en aansprakelijkheid: Artikel 185 Wegenverkeerswet

Voetgangers zijn ‘zwakkere verkeersdeelnemers’ en de gevolgen van een verkeersongeval zijn vaak voor hen groter voor hen dan voor inzittenden van een motorvoertuig (auto, scooter enz.). In artikel 185 Wegenverkeerswet is daarom bepaald dat bij een ongeval tussen een motorvoertuig en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer, de eigenaar of houder van het motorvoertuig aansprakelijk is voor de schade. In geval het gaat om een verkeersongeval tussen een auto en een voetganger, moet de automobilist de schade vergoeden aan de voetganger.
In dit artikel is ook bepaald dat de voetganger recht heeft op minimaal 50% schadevergoeding, ongeacht de schuldvraag. Tenzij het gaat om overmacht of opzet en/of daaraan grenzende roekeloosheid door de voetganger. In de praktijk is het echter moeilijk om als bestuurder van een motorvoertuig zich hierop te beroepen.

In het kort wordt de mate van aansprakelijkheid als volgt bepaald:

 • Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een voetganger ouder dan 14 jaar, moet de bestuurder van het motorvoertuig minimaal 50% van de schade vergoeden, ongeacht de schuldvraag
 • Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een voetganger jonger dan 14 jaar, moet de bestuurder van het motorvoertuig altijd 100% van de schade vergoeden.
 • Bij een verkeersongeval tussen een motorvoertuig en een voetganger kan de bestuurder van het voertuig zich beroepen op overmacht, opzet of daaraan grenzende roekeloosheid.

Leeftijd van de voetganger is dus ook een factor bij het bepalen van de mate van aansprakelijkheid (jonger of ouder dan 14 jaar).
Indien het gaat om een minderjarige (jonger dan 14 jaar) wordt niet 50% maar 100% vergoeding toegekend.

Aangereden als voetganger door een motorvoertuig

Volgens art. 185 Wegenverkeerswet is de bestuurder van het motorvoertuig (auto, scooter enz.) altijd aansprakelijk voor minimaal 50%.

 • Het maakt in dit geval niet uit of het de schuld is van de voetganger of niet.
  Indien de voetganger geen eigen schuld heeft aan het verkeersongeval, dan
  hoort uiteraard 100% schadevergoeding aan de voetganger betaald te
  worden.
 • Indien er sprake is van eigen schuld bij de voetganger (>14 jaar), dan kan de
  schadevergoeding in verhouding verlaagd worden.
 • Indien de voetganger 25% schuld heeft, dan moet 75% van de schade worden vergoed aan de voetganger. Als de voetganger meer dan 50% schuld heeft aan het ongeval, dan zal de voetganger minimaal 50% vergoed krijgen.
 • Is er sprake van ‘overmacht’? In dat geval kan de bestuurder van het motorvoertuig geen enkel verwijt worden gemaakt en is de bestuurder niet schadeplichtig: 0% schadevergoeding moet betaald worden aan de voetganger.

Het beroepen op overmacht komt echter zelden voor in de praktijk. In de meeste gevallen heeft u als voetganger gewoon recht op een letselschadevergoeding.

Heeft u letselschade opgelopen?

Laat ons u gratis en vrijblijvend van advies voorzien!

Aangereden als minderjarige voetganger door een motorvoertuig

Bij een aanrijding met een minderjarige (jonger dan 14 jaar) is de bestuurder van het motorvoertuig (auto, scooter enz.) altijd 100% aansprakelijk. In dit geval moet de bestuurder van het voertuig alle schade na het verkeersongeval vergoeden aan de minderjarige voetganger, ook bij eigen schuld van de voetganger. De reden hiervoor
is dat minderjarigen nog niet genoeg verkeersinzicht hebben en daarom de gevolgen van hun handelingen niet kunnen overzien. Hierdoor is beroep op overmacht ook bijna onmogelijk: de bestuurder moet bewijs aantonen dat het gaat om overmacht, opzet of roekeloos gedrag van het kind.

Aangereden door fietser als voetganger

Bent u aangereden door een fietser? In dit geval geldt art. 185 Wegenverkeerswet niet, omdat ook de fietser gezien wordt als een zwakkere verkeersdeelnemer. Bij een aanrijding tussen twee zwakkere verkeersdeelnemers, gelden de ‘normale aansprakelijkheid regels: degene die het ongeval veroorzaakt, is aansprakelijk voor
de letselschade.
In deze situatie is geen voertuig betrokken en gaat het verhalen van
een letselschadevergoeding via de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en niet via de WA-verzekering van de tegenpartij. Heeft de fietser geen aansprakelijkheidsverzekering? Dan moet de fietser persoonlijk instaan voor de schade.

Aangereden als voetganger op het zebrapad

Verkeersongevallen met voetgangers vinden het meest plaats op het zebrapad. Voertuigen horen in dit geval te stoppen om voorrang te verlenen, maar het is algemeen bekend dat dit niet altijd het geval is. Hierdoor ontstaat er vaak letsel bij de voetganger en is er recht op een letselschadevergoeding.

Letselschade claimen na een aanrijding als voetganger

Als voetganger kan een verkeersongeval uw leven helemaal op z’n kop zetten. U heeft letsel opgelopen en kampt met veel onzekerheid over de toekomst. Voor uw letselschade kunt u een schadevergoeding claimen bij de verzekeraar van de bestuurder. U kunt dan voor alle lichamelijke en psychische schade en de kosten die hieruit  voortvloeien een vergoeding verhalen.
U kunt voor een verkeersongeval een schadevergoeding claimen voor alle materiële -en immateriële schade die u heeft opgelopen:

 • kosten huishoudelijke hulp
 • verlies van inkomsten
 • medische kosten
 • reiskosten
 • kosten materiele schade aan uw eigendommen (auto, kleding enz.)
 • leed, pijn en verminderde levensvreugde (smartengeld)

Gratis rechtshulp bij letselschade na een aanrijding als voetganger

Het oplopen van letselschade is erg vervelend en brengt veel zorgen met zich mee. Wanneer u letselschade oploopt door toedoen van een ander, dan heeft u volgens de Nederlandse wet recht op juridische bijstand op kosten van de aansprakelijke partij. Het inschakelen van een letselschadeadvocaat of belangenbehartiger via Letsel020, de letselschadespecialist in Amsterdam, is daarom volledig kosteloos! Wij nemen alles uit handen en verhalen een maximale schadevergoeding, terwijl u zich volledig kunt richten op uw herstel.

Call Now ButtonBel Ons!