fbpx

Beroepsziekte

Heeft u letselschade opgelopen?
U heeft mogelijk recht op een schadevergoeding!

Neem contact op voor
vrijblijvend advies!

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Letselschade door een beroepsziekte

Het is mogelijk dat u tijdens het uitoefenen van uw beroep te maken heeft gekregen met een beroepsziekte. Dit is een ziekte die wordt veroorzaakt door belasting die u voor het grootste deel tijdens het werk heeft opgelopen. Zo kunt u denken aan het krijgen van de schilderziekte, een burn-out of rugklachten, nekklachten, heup- of knieklachten. De beroepsziekte ontstaat vaak op langer termijn. Wanneer u schade heeft opgelopen als gevolg van een beroepsziekte, bevindt u zich in een lastige positie. Heeft u een beroepsziekte? Wie is hier verantwoordelijk voor? Bij wie kunt u terecht?

Wanneer is er sprake van beroepsziekte?

Voorwaarde 1: Er moet sprake zijn van een ziekte of aandoening. 

Dit is best logisch als er geen sprake is van een aandoening of een ziekte. Er hoeft dan ook niemand aansprakelijk gesteld te worden. De ziekte of aandoening kan zowel fysiek als psychisch zijn. Het maakt dus niet uit of u bijvoorbeeld last heeft gekregen van eczeem op uw handen of dat u depressief bent geworden tijdens uw werk. Het is wel noodzakelijk dat de aanwezigheid van een ziekte of aandoening wordt aangetoond door een dokter of arts. Er moet een diagnose opgesteld worden als bewijs.

Voorwaarde 2: De ziekte of aandoening moet verband houden met de werksfeer.

Het is een belangrijke voorwaarde dat de ziekte of aandoening is veroorzaakt door het uitvoeren van werkzaamheden. Dit is vaak lastig te bepalen. Het kan namelijk ook zijn dat de ziekte is ontstaan in uw privéleven. Hierbij kunt u denken aan een werknemer die longkanker heeft gekregen en werkzaamheden verrichte waarbij diegene soms giftige stoffen inademt. Daarnaast rookt diegene in zijn vrije tijd een pakje sigaretten per dag. Is de longkanker dan ontstaan door zijn werkzaamheden of doordat hij regelmatig sigaretten rookt?  Wellicht had de werknemer de ziekte ook gekregen als hij ander werk had verricht. Dit is onmogelijk om te bewijzen. In dit soort gevallen kan de schade verdeeld worden tussen de partijen.

Aansprakelijkheid bij beroepsziekte

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van een beroepsziekte. De kosten die u maakt als gevolg van deze beroepsziekte kunt u laten vergoeden door de werkgever. Dit geldt voor zowel materiële- als immateriële schade.

Verantwoordelijkheden werkgever

Een werkgever heeft volgens de Arbowet een zorgplicht. Dit is de verantwoordelijkheid om voor een veilige werkomgeving te zorgen. De werkgever moet zorgvuldig omgaan met zijn werknemers en voldoende voorzorgsmaatregelen nemen om beroepsziekten te voorkomen. Het is verplicht voor een werkgever om aan zijn werknemers te laten weten welke risico’s zij lopen en wat zij kunnen doen om zichzelf te beschermen tijdens hun werkzaamheden. De risico’s moeten zo veel mogelijk beperkt worden. Wanneer hier niet aan is voldaan is de kans groot dat de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade als gevolg van een beroepsziekte.

Aansprakelijkheid stellen werkgever

Wanneer u recht denkt te hebben op een schadevergoeding van een werkgever dan is de volgende stap de werkgever aansprakelijk stellen. Nu is het aan de werknemer om te bewijzen dat de ziekte is veroorzaakt door het uitvoeren van werk. Dit bewijs is nodig voor het claimen van een schadevergoeding als gevolg van een beroepsziekte. Het aantonen van dit bewijs zal makkelijker zijn voor een verpleegkundige die HIV heeft opgelopen dan voor een fabrieksmedewerker die een burn-out heeft gekregen. Het is altijd goed om een letselschadespecialist in te schakelen wanneer u denkt een ziekte door uw beroep te hebben opgelopen.

Eigen verantwoordelijkheid schade werknemer

Een werkgever is niet verantwoordelijk voor de schade die u oploopt wanneer de beroepsziekte opzettelijk door de werknemer is veroorzaakt. Dit geldt ook wanneer de werknemer zich roekeloos heeft gedragen. De kosten voor de schade die hiermee gepaard gaan vallen dan onder uw eigen verantwoordelijkheid. Het opzettelijk veroorzaken van een beroepsziekte komt gelukkig zelden voor.

Schadevergoeding bij beroepsziekte

Er is een grote kans dat de schade die u oploopt als gevolg van een beroepsziekte een grote invloed heeft op uw werk en dagelijkse bezigheden. Voor zowel lichamelijke als mentale schade die bij een beroepsziekte komt kijken kan een vergoeding gevraagd worden bij de aansprakelijke partij. Voorbeelden van schade die u kunt verhalen zijn:

  • Kosten huishoudelijke hulp
  • Verlies van inkomsten
  • Medische kosten
  • Reiskosten
  • Kosten materiële schade aan uw eigendommen (auto, kleding, enz)
  • Leed, pijn en verminderde levensvreugde (smartengeld).

Het gaat dus om kosten die het slachtoffer niet had gehad wanneer de beroepsziekte er niet was geweest. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat de ziekte of aandoening is veroorzaakt door uw werkzaamheden. Een diagnose van uw bedrijfs- of huisarts zijn hierbij ook noodzakelijk. Op deze manier kan de letselschadespecialist een volledig dossier opstellen en de schade verhalen bij uw werkgever. Bij een beroepsziekte is het ook mogelijk dat de schade verdeeld wordt tussen de werkgever en werknemer. Dit komt voor wanneer er niet duidelijk vast te stellen is of de ziekte is ontstaan tijdens privégedragingen of op de werkvloer.

Heeft u letselschade opgelopen?

Laat ons u gratis en vrijblijvend van advies voorzien!

Gratis rechtshulp bij letselschade bij beroepsziekte

Letselschade brengt veel zorgen met zich mee en brengt u in een lastige positie. Bij wie kunt u terecht? Waar heeft u recht op? De letselschadespecialisten van Letsel020 staan kosteloos voor u klaar om u verder te helpen. Wij nemen alles uit uw handen en verhalen een maximale schadevergoeding terwijl u zich volledig kan richten op het medisch herstel.

Call Now ButtonBel Ons!