fbpx

Letselschade Door Lichamelijk Geweld

Heeft u letselschade opgelopen?
U heeft mogelijk recht op een schadevergoeding!

Neem contact op voor
vrijblijvend advies!

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Letselschade door lichamelijk geweld

U heeft psychisch- en lichamelijk letsel opgelopen doordat u betrokken bent geweest bij een geweldsdelict. Door andermans schuld is bijvoorbeeld uw been of neus gebroken. Schade hoeft echter niet alleen fysiek te zijn; psychische klachten kunnen ook van toepassing zijn. Letselschade door mishandeling kan veel gevolgen hebben op uw dagelijks leven. Zo kan het zijn dat u niet meer naar buiten durft of dat u overmatig angstig bent tijdens het uitvoeren van uw werk. Door deze redenen wilt u graag een schadevergoeding van de betrokkenen pleger eisen.

Bij lichamelijk letsel kunt u denken aan:

 • lichamelijke mishandeling;
 • misbruik;
 • diefstal met geweld;
 • bedreiging met een wapen;
 • seksueel geweld, etc.

Als u betrokken bent geweest bij geweld en hierdoor letselschade hebt opgelopen dan wilt u deze claimen op degene die dit heeft gedaan. Het claimen van een schadevergoeding op de dader heeft een grote kans van slagen.

Wanneer de dader voor de gewelddaad bij de strafrechter is veroordeeld dan is het vanzelfsprekend dat de dader aansprakelijk is voor de schade die u heeft opgelopen door het uitgeoefende geweld. Als de letselschade ontstaat door bijvoorbeeld een misdrijf dan brengt het materiële en immateriële schade met zich mee.

Materiële schade houdt in dat het vermogen van het slachtoffer is aangedaan en het kan direct in geld worden uitgedrukt. Materiële schade wordt ook wel vermogensschade genoemd en dit wordt in de vorm van een schadevergoeding uitgekeerd.

Naast materiële schade kan er ook sprake zijn van immateriële schade. Immateriële schade is schade die niet meteen zichtbaar is. Daarbij kunt u denken aan:

 • lichamelijke klachten;
 • psychische klachten;
 • angstklachten;
 • persoonlijk leed.

Onder immateriële schade valt psychisch en emotioneel letsel. Hiervoor kunt u ook een schadevergoeding eisen. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Dit wordt uitgekeerd wanneer er vooral psychisch leed door het geweld is veroorzaakt.

Schadeclaim tijdens een strafproces

Wanneer u besluit om aangifte te doen tegen de persoon die u schade heeft aangericht dan zal er een strafprocedure worden gestart. Hierbij wordt de straf van zijn daden bepaald. Tijdens het strafproces kunt u uw schade invoegen in de procedure.

Let op!

 • De strafzaak gaat ook over het feit waarvoor u een vergoeding eist.
 • Het verzoek moet op tijd worden ingediend.
 • De vordering moet eenvoudig vast zijn te stellen en het moet om relatief eenvoudige schadeposten gaan.

Wanneer de rechter de persoon die verantwoordelijk is voor het geweld strafrechtelijk veroordeelt en u een schadevergoeding toewijst dan kunt u er zeker van zijn dat de schadevergoeding wordt betaald. Dit komt omdat er dan sprake is van een voorschot regeling. Het is namelijk zo dat het letselschade bedrag betaald moet worden. Als na acht maanden de schadevergoeding niet is betaald dan wordt de schadevergoeding betaald door de staat. Dit is alleen zo wanneer er sprake is van een strafrechtelijke procedure.

Schade vergoedt door schadefonds geweldsmisdrijven bij geweld met letsel

Het schadefonds geweldsmisdrijven is een instantie van de overheid die slachtoffers met ernstig letsel door een geweldsmisdrijf en geweldsdelicten helpt. Zij helpen u als de schade niet kan worden verhaald. Bijvoorbeeld als u de schade niet kunt verhalen op de daders of als uw verzekering u ook niet verder kan helpen. In dit soort gevallen kunt u bij het  schadefonds geweldsmisdrijven aankloppen voor hulp. Het schadefond bepaalt dan hoe hoog de schadevergoeding is.

Bij ernstige ongevallen kunt u denken aan een schadevergoeding van rond de 25.000 euro. Dit is voor materiële schade en rond de 10.000 euro aan smartengeld voor de immateriële schade.

Om een beroep te doen op dit fonds voor geweldsmisdrijven is het belangrijk dat er sprake moet zijn van een ernstige vorm van mishandeling waarbij er psychisch en lichamelijk letsel en schade is opgelopen.

Het starten van een civiele procedure bij geweld met letsel en schade

Het is altijd mogelijk om bij een rechtbank een procedure te starten tegen de dader.  Het maakt dan ook niet uit of dit strafrechtelijk wordt vervolgd of niet. U stapt namelijk naar de rechter om de schade – die u heeft geleden – vergoed te krijgen. In de civiele procedure kan rechtshulp veel kosten met zich meebrengen. U kunt denken aan een:

 • letselschadeadvocaat;
 • jurist;
 • kostenpost, etc.

Dit kan dan ook worden vergoed wanneer de betrokken dader is veroordeeld. We werken hierbij op no-cure, no-pay basis.

Houd de schadeposten van de schade goed bij

Noteer alle kosten die u moet maken door het geweld. Deze kunt u later gaan claimen bij de dader. Doe aangifte wanneer er sprake is van een misdrijf. Zorg goed voor uzelf. Ga naar uw huisarts of de eerste hulp van een ziekenhuis. De verwondingen die u heeft opgelopen kunnen in uw medisch dossier worden opgenomen.

Heeft u letselschade opgelopen?

Laat ons u gratis en vrijblijvend van advies voorzien!

Rechtshulp bij letselschade na lichamelijk letsel

Wanneer u letselschade oploopt door bijvoorbeeld een geweldsdelict dan heeft u volgens de Nederlandse wet recht op juridische bijstand op kosten van de aansprakelijke partij. Letsel020, de letselschadespecialist in Amsterdam, kan u helpen met het voegen van uw letselschadezaak in het strafproces en bij de civielrechtelijke procedure. Bij het voegen werken wij op no-cure, no-pay basis; dit betekent dat wanneer met succes een schadevergoeding kan worden verhaald bij de rechter, wij onze factuur bij de rechter neerleggen. U maakt daardoor geen kosten voor onze dienstverlening.

Call Now ButtonBel Ons!