fbpx

Ongeval Met Machines

Heeft u letselschade opgelopen?
U heeft mogelijk recht op een schadevergoeding!

Neem contact op voor
vrijblijvend advies!

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Letselschade door een ongeval met machines

Bij veel bedrijven wordt er regelmatig met machines gewerkt. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen en hier komt dan ook vaak letselschade bij kijken. In Nederland gebeuren er jaarlijks ongeveer 280 ongevallen als gevolg van het werken met een machine. Zo kan een werknemer bekneld zijn geraakt tussen een onderdeel van een machine, zichzelf hebben verwond aan een zaag, aangereden zijn door een vorkheftruck en ga zo maar door. Waar kunt u terecht als u dit is overkomen? Wie is er aansprakelijk voor de gemaakte kosten?

Werkgever is aansprakelijk bij letselschade door machine

Wanneer u letselschade heeft opgelopen als gevolg van een ongeval met een machine tijdens werktijd, is de werkgever in principe altijd aansprakelijk. Dit geldt ook wanneer u met gereedschappen werkt waar een ongeval door is ontstaan. Het maakt geen verschil of het ongeluk is ontstaan door de werknemer of door bijvoorbeeld een defecte machine. Op deze aansprakelijkheid geldt een uitzondering wanneer het ongeval is ontstaan door opzet of door roekeloos handelen van de werknemer.

Wanneer er sprake is van een dodelijke afloop door het werken met een machine, hebben de nabestaanden recht op een vergoeding in verband met overlijdensschade.

Nu kan het ook voorkomen dat er sprake was van het inhuren van arbeidskrachten. In dit geval is de inhuurder aansprakelijk voor de opgelopen schade.

Verantwoordelijkheden werkgever

De werkgever is in eerste instantie altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van machines. Dit is geregeld in de Arbowet. Hierin staan bepaalde richtlijnen over veiligheid waar machines aan moeten voldoen en hoe de machines onderhouden moeten worden. De werkgever heeft een zorgplicht naar zijn werknemers toe. Er moet sprake zijn van een veilige werkomgeving waar de kans op ongelukken zo klein mogelijk is. Ook moeten er voldoende instructies worden gegeven aan een werknemer voor het gebruik van machines. Informatie moet regelmatig opgefrist worden zodat een werknemer alert blijft en blijft nadenken over de handelingen die hij verricht. Dit zorgt voor een kleinere kans op een ongeval.

Aansprakelijk stellen werkgever

Het kan eng lijken om deze schade te melden bij uw werkgever. Misschien bent u bang om ontslagen te worden of een sanctie te krijgen. Hier hoeft u niet bang voor te zijn. De meeste werkgevers zijn verzekerd voor bedrijfsongevallen waardoor de werkgever uiteindelijk zelf niet opdraait voor de kosten van de schade.

Eigen verantwoordelijkheid schade werknemer

Wanneer het ongeval met de machine opzettelijk is veroorzaakt door de werknemer, is de werkgever niet verplicht om de schade te vergoeden. Dit geldt ook wanneer dit ongeval is veroorzaakt door roekeloos gedrag van de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer u zich bewust niet aan de veiligheidsregels houdt. De schade die bij het ongeval komt kijken valt dan onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Aansprakelijkheid bij ongeval buiten werktijd

Het kan ook voorkomen dat u letselschade heeft opgelopen door het gebruik van een machine buiten uw werktijd om. In dit geval zal er een fout gemaakt zijn die bijna altijd voor rekening komt van de gebruiker van de machine of van de eigenaar hiervan. Dit geldt ook wanneer u geen werknemer bent.

Schadevergoeding bij ongeval met machine

Er is een grote kans dat de letselschade die u oploopt door een ongeval met een machine een grote invloed heeft op uw toekomst. Voor zowel lichamelijke als mentale schade die hierbij komt kijken kan een vergoeding gevraagd worden aan de aansprakelijke partij. Wanneer het ongeval tijdens werktijd plaatsvindt is de werkgever vaak verantwoordelijk voor deze schade. Voorbeelden van schade die u kunt verhalen zijn:

  • Kosten huishoudelijke hulp;
  • Verlies van inkomsten;
  • Medische kosten;
  • Reiskosten;
  • Kosten materiële schade aan uw eigendommen (auto, kleding, enz);
  • Leed, pijn en verminderde levensvreugde (smartengeld).

Het gaat dus om kosten die het slachtoffer niet had gehad wanneer het ongeluk met de machine niet had plaatsgevonden. Het is belangrijk dat u zo veel mogelijk informatie verzamelt over zaken die hebben geleid tot het bedrijfsongeval. Ook zijn documenten over onder andere de gemaakte kosten na het ongeval noodzakelijk om te hebben. Op deze manier kan de letselschadespecialist het volledige dossier opstellen. Natuurlijk helpen wij u hier graag bij.

Heeft u letselschade opgelopen?

Laat ons u gratis en vrijblijvend van advies voorzien!

Gratis rechtshulp bij letselschade door ongeval met machine

Letselschade brengt veel zorgen met zich mee en zet u in een lastige positie. Bij wie kunt u terecht? Waar heeft u recht op? De letselschadespecialisten van Letsel020 staan kosteloos voor u klaar om u verder te helpen. Wij nemen alles voor u uit handen en verhalen een maximale schadevergoeding terwijl u zich volledig kan richten op het medisch herstel.

Call Now ButtonBel Ons!