fbpx

Letselschadevergoeding Amsterdam

Heeft u letselschade opgelopen?
U heeft mogelijk recht op een schadevergoeding!

Neem contact op voor
vrijblijvend advies!

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Wat is een letselschadevergoeding?

U komt mogelijk in aanmerking voor een financiële schadevergoeding voor de geleden en de nog te lijden schade als gevolg van het ongeval. Uw vergoeding bestaat uit twee soorten schades:

 • Materiele schade (in geld uit te drukken); de daadwerkelijk gemaakte kosten, zoals medische kosten, reiskosten of niet uitgekeerd inkomen.
 • Immateriële schade (niet in geld uit te drukken); niet waarneembare schade, zoals pijn, leed en verdriet. De vergoeding hiervoor wordt vaak aangeduid als smartengeld.

Recht op een schadevergoeding

De verplichting tot schadevergoeding komt voort uit de volgens het Nederlands recht. Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet er aan de volgende eisen worden voldaan:

 • u moet kunnen aantonen dat u schade heeft opgelopen
 • uw schade als gevolg van het ongeval is veroorzaakt door een andere partij
 • u moet kunnen bewijzen dat de geleden schade het gevolg is van het ongeval (causaal verband)

Gedeeltelijke letselschadevergoeding

Het kan ook voorkomen dat u zelf gedeeltelijk schuldig bent aan het ongeval. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeval waarbij u door rood rijdt en de ander te snel. U ontvangt dan mogelijk geen volledige letselschadevergoeding, maar dan wordt de schade gedeeld.

Hoogte letselschadebedragen

De hoogte van een letselschadevergoeding is variërend. In de letselschadebranche kennen we geen standaardbedrag, maar is het bedrag afhankelijk van een aantal factoren:

 • de aard en ernst van het letsel
 • de tijdsduur van het herstel
 • uw leeftijd en geslacht
 • de gevolgen voor het dagelijks leven (blijvende littekens, pijn en/of beperkingen)
 • de impact op uw werk en carrière

Uw schadevergoeding kan pas volledig worden bepaald wanneer er sprake is van een medische eindsituatie (u bent genezen of er is bepaald dat u niet meer gaat genezen). In de tussentijd werken verzekeraars doorgaans met voorschotten om financiële problemen te voorkomen.

Voorbeelden letselschadebedragen

De hoogte van een letselschadevergoeding is afhankelijk van het type letsel. Hieronder een indicatie:

 • Gering letsel: tot € 2.000,- euro
 • Licht letsel: € 1.500,- tot € 3.500,- euro
 • Matig letsel: € 3.500,- tot € 9.000,- euro
 • Ernstig letsel: € 9.000,- tot € 21.000,- euro
 • Zwaar letsel: € 21.000.- tot € 43.000,- euro
 • Zeer zwaar letsel: € 43.000.- tot € 76.000,- euro
 • Uitzonderlijk zwaar letsel: vanaf € 76.000,- euro

Schadevergoeding berekenen

Het berekenen van een letselschadevergoeding is erg complex. Elke letselschadezaak is uniek en sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U moet inzicht hebben in welke schadeposten (direct of indirect) van toepassing zijn op uw situatie.

Schadeposten letselschadevergoeding

Enkele schadeposten die van toepassing kunnen zijn op uw situatie:

 • Medische kosten: daadwerkelijk gemaakte kosten aan medische behandelingen
 • Inkomensschade: het verlies aan inkomen door tijdelijk, geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
 • Reiskosten als gevolg van het ongeval.
 • Huishoudelijke hulp: u kunt het niet meer zelf doen en heeft externe hulp nodig, bijv. voor het huishouden of bij het onderhoud van uw tuin.
 • Studievertraging: kosten van vertraging in uw opleiding(en).
 • Kosten aanpassingen in huis of auto.
 • Kosten juridische hulp: de kosten van een jurist of advocaat.
 • Smartengeld: een vergoeding voor de geestelijke en psychische schade.

Smartengeld berekenen

Naast de materiele schade, kunt u ook de immateriële schade laten vergoeden. Met immateriële schade bedoelen we de psychische schade als gevolg van het ongeval. Denk aan pijn, leed en gederfde levensvreugde. Het berekenen van smartengeld is ingewikkelder dan het berekenen van de materiele schade, dit is immers direct in geld uit te drukken (bv. inkomstenverlies). Het is zeer subjectief en daarom wordt er doorgaans gebruik gemaakt van gerechtelijke uitspraken. Hierbij worden vergelijkbare zaken vergeleken met uw letselschadezaak. Deze uitspraken zijn te vinden in de smartengeldgids van de ANWB.

Letselschadevergoeding claimen

Om een letselschadevergoeding te claimen, moet u eerst de tegenpartij aansprakelijk stellen. Pas wanneer de aansprakelijkheid is erkend, kunt u beginnen met het verhalen van uw schade. Alle schadeposten als gevolg van het ongeval worden dan bij elkaar opgeteld, inclusief de immateriële schade, die de verzekeraar van de aansprakelijke partij moet gaan vergoeden. Het is dus van belang om alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten te documenteren en de medische situatie goed in kaart te brengen.

Stappenplan letselschade claimen

Bij het claimen van een letselschadevergoeding moeten er een aantal stappen worden doorlopen:

 1. Verzamel bewijsmateriaal: zorg ervoor dat u genoeg bewijsmateriaal heeft, bijvoorbeeld een schadeformulier, getuigen, foto’s.
 2. Stel de tegenpartij aansprakelijk voor de schade: in de meeste gevallen is de tegenpartij verzekerd en moet u dus de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk stellen
 3. Leg uw medische situatie vast: bezoek direct na het ongeval en gedurende het letselschadeproces de huisarts en eventueel andere specialisten.
 4. Bereken uw letselschade: inventariseer alle schadeposten. Het is verstandig om dit door een letselschadespecialist te doen om te voorkomen dat u schadeposten over het hoofd ziet en genoegen neemt met een te lage vergoeding.
 5. Claim uw letselschadevergoeding: verzekeraars werken doorgaans met voorschotten om te voorkomen dat u in de financiële problemen terecht komt. Pas wanneer er sprake is van een medische eindsituatie kan de volledige schadevergoeding bepaald worden.

Heeft u letselschade opgelopen?

Laat ons u gratis en vrijblijvend van advies voorzien!

Gratis uw letselschadevergoeding claimen via Letsel020

Het oplopen van letselschade is erg vervelend en brengt enorm veel gevolgen met zich mee. Wanneer u letselschade oploopt door toedoen van een ander, dan heeft u volgens de Nederlandse wet recht op juridische bijstand op kosten van de aansprakelijke partij. Het inschakelen van een letselschadeadvocaat of belangenbehartiger via Letsel020, de letselschadespecialist in Amsterdam, is voor u daarom volledig kosteloos! Wij nemen alles uit handen en verhalen een maximale schadevergoeding, terwijl u zich volledig kunt richten op medisch herstel.

Call Now ButtonBel Ons!