fbpx

Schadeposten Bij Letselschade

Heeft u letselschade opgelopen?
U heeft mogelijk recht op een schadevergoeding!

Neem contact op voor
vrijblijvend advies!

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Extra kosten bij letselschade

Als u letselschade heeft opgelopen dan komen daar allemaal extra kosten bij kijken. Vaak kunnen deze kosten worden verhaald bij de tegenpartij. Hieronder een aantal schadeposten die betrekking hebben op letselschade.

1. Aanpassingskosten op vakantie gaan

Door uw opgelopen letsel is de kans aanwezig dat u noodzakelijkerwijs uw vakanties moet aanpassen, dit kan helaas voor veel extra kosten zorgen. U heeft misschien een speciale kamer nodig in het hotel dat u heeft geboekt of misschien altijd een rolstoel nodig. Deze kosten kunnen mogelijk worden verhaald op de verzekeraar van de tegenpartij. Letsel020 kan u hierbij helpen!

2. Kosten zonder nut

Als u letselschade heeft opgelopen kan het zo zijn sommige kosten nutteloos worden. Dit zijn kosten die u ook had gemaakt zonder het opgelopen letselschade, maar die u nu geen plezier of nut meer geven. Denk hierbij aan abonnement op een sportvereniging van een sport die u nu door het letsel geen plezier meer geeft.

3. Waardevermindering van uw auto door schade

Na een ongeluk is het meestal zo dat niet alleen u maar ook uw auto schade heeft opgelopen. Deze schade kan zorgen voor waardevermindering van uw auto. Deze waardevermindering kan ook worden geclaimd bij de tegenpartij!

4. Medische kosten

Als u letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval kan dit zorgen voor een hele stapel aan medische kosten. Daarom is het goed om te weten wat wel en wat niet wordt vergoed. Het is soms namelijk mogelijk de gemaakte medische kosten te verhalen op de tegenpartij!

5. Verhuis- en herinrichtingskosten

Het oplopen van letselschade kan ervoor zorgen dat uw woning niet meer geschikt voor u is. Als dit het geval is moet er mogelijk een aanpassing worden gedaan aan uw woning of moet u zelfs verhuizen. Gelukkig kunnen de gemaakte kosten vaak worden geclaimd bij de tegenpartij.

6. Inkomsten van zwart werk misgelopen

Heeft u letsel opgelopen en werkte u zwart, dan kunt u de misgelopen inkomsten alsnog verhalen! Er zijn wel twee eisen aan verbonden, u moet kunnen bewijzen dat u daar met regelmaat werkzaam was en dat u ook daadwerkelijk bent betaald. De letselschadespecialisten kunnen u daar geheel gratis bij helpen!

7. Thuisverblijf door opgelopen letsel

Het kan zo zijn dat u door uw opgelopen letsel voornamelijk thuis moet verblijven. De kosten hiervan kunnen ook op gaan lopen. Denk hierbij aan gas, water en licht. De kosten van uw thuisverblijf kunnen worden verhaald bij de tegenpartij, Letsel020 helpt u hier gratis bij!

8. Aanpassen van vrijetijdsbestedingen

Als u letselschade heeft opgelopen kan het zo zijn dat u uw vrijetijdsbestedingen niet meer goed kunt verrichten. Denk hierbij aan het nodig hebben bij een sportrolstoel omdat gewoon basketbal er niet meer voor u in zit. Alle extra kosten die u maakt voor het beoefenen van uw hobby kunnen worden verhaald, letselschadespecialisten van Letsel020 kunnen u helpen met het vergoeden van uw hobby!

9. Rente over de schadevergoeding

Als u letselschade heeft opgelopen moet dit natuurlijk vergoed worden door de aansprakelijke tegenpartij. Deze vergoeding kan echter op zich laten wachten, over deze tijd loopt wettelijke rente. De wettelijke rente is rente die u over de vergoeding krijgt en die u via Letsel020 kunt verhalen!

10. Economische kwetsbaarheid

Het oplopen van letselschade kan ervoor zorgen dat u economisch kwetsbaar wordt. Als u om een of andere reden werkloos raakt is het met uw opgelopen letsel vaak lastig een nieuwe baan te vinden. Gelukkig kan Letsel020 u helpen met het berekenen en mogelijk verhalen van uw economische kwetsbaarheid.

11. Extra reiskosten door opgelopen letsel

Als u letsel heeft opgelopen kan dat zorgen voor veel extra reiskosten. Hierbij moet u denken aan alle ritjes naar het ziekenhuis, revalidatiecentrum en de fysio. Op al deze ritjes staat echter reiskostenvergoeding, die u via een gratis letselschadespecialist van Letsel020 kunt declareren!

12. Letselschade als zelfstandig ondernemer

Als u als zelfstandige letsel oploopt is de kans groot dat u tijdelijk niet meer kunt werken. Als gevolg hiervan kunt u gelijk een mindering in de omzet zien, en misschien wel een mindering van klanten. Het is bij letselschade als zelfstandig ondernemer daarom belangrijk om direct actie te ondernemen door een gratis letselschadespecialist van Letsel020 in te schakelen.

13. Verlies aan verdienvermogen

Wanneer u tijdelijk of volledig ongeschikt bent om arbeid te verrichten nadat u een ongeval heeft gehad, verliest u hoogstwaarschijnlijk inkomen. De aansprakelijke partij is dan verantwoordelijk voor dit verlies en moet dus deze kosten compenseren.

Ook is het bijvoorbeeld mogelijk dat u een andere baan heeft moeten zoeken door de letselschade die u heeft opgelopen. Misschien dat u met deze baan minder verdient dan dat u hiervoor verdiende. Ook dit valt onder het verlies van verdienvermogen en deze schade kan verhaald worden op de aansprakelijke wederpartij.

De letselschadespecialist van Letsel020 helpt u bij het verzamelen van de relevante gegevens en zorgt ervoor dat u de schade vergoed krijgt waar u recht op heeft.

14. Huishoudelijke hulp

Nadat u een ongeval heeft gehad is er een kans dat u hulp in het huishouden nodig heeft. Zo kan het zijn dat u niet meer zelf kunt koken, schoonmaken of boodschappen kunt doen. Hulp is dan noodzakelijk. Of deze hulp nou geboden wordt door een partner, door vrienden, familie of een professional, dit valt allemaal onder de schade die onder de verantwoordelijkheid valt van de aansprakelijke partij. Hier kan een schadevergoeding voor geclaimd worden.

Er komen verschillende factoren kijken bij de berekening van de schadevergoeding. Er wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen een lichte tot matige beperking en een zware beperking. Ook wordt er gekeken naar het soort huishouden waar het slachtoffer zich in bevindt.

Het is dan ook belangrijk om een letselschadespecialist in te schakelen wanneer u denkt recht te hebben op een schadevergoeding. Letsel020 helpt u graag verder en zorgt voor een accurate berekening.

15. Parkeerkosten

Het is mogelijk dat wanneer u letselschade heeft opgelopen, u regelmatige bezoekjes aan bijvoorbeeld een huisarts, ziekenhuis of psycholoog heeft. Hier komen parkeerkosten bij kijken. Deze kosten kunnen ook gedeclareerd worden bij de aansprakelijke partij. Dit geldt tevens voor familieleden of vrienden die parkeerkosten hebben gemaakt voor uw bezoeken aan onder andere het ziekenhuis doordat u letselschade heeft opgelopen.

16. Duurdere verzekeringen

Wanneer u letselschade heeft opgelopen door een ongeval, is er een kans dat verzekeringsmaatschappijen u weigeren om bepaalde verzekeringen af te sluiten. Ook kan het zo zijn dat de premie voor u hoger wordt dan voorheen. Alle kosten die u extra betaalt die het gevolg zijn van de letselschade die u oploopt, kunnen verhaald worden op de aansprakelijke partij. Deze kosten vallen onder de schadevergoeding waar u als slachtoffer recht op heeft.

17. Hondenuitlaatservice

Wanneer het niet meer mogelijk is voor u om uw hond uit te laten na het oplopen van letselschade, is het nodig dat iemand anders deze taak overneemt. Denk aan de situatie dat u bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt of in een rolstoel bent beland. Familieleden, vrienden, kennissen of professionals zullen dan hulp moeten bieden en ook hier kan een schadevergoeding voor gevraagd worden. De aansprakelijke partij is hier verantwoordelijk voor. Het gaat niet alleen om kosten die gemaakt zijn, maar er kan ook een vergoeding voor inspanning op de partij worden verhaald.

18. Aanpassingen aan de woning

Er is een mogelijkheid dat u ten gevolge van opgelopen letselschade, aanpassingen aan uw huis heeft moeten doen. Denk bijvoorbeeld aan een traplift die is geïnstalleerd doordat u de trap niet meer kunt oplopen of het verplaatsen van een lichtschakelaar omdat u daar niet meer bij kunt. De kosten die hierbij komen kijken vallen onder de verantwoordelijkheid van de aansprakelijke partij en hier kan dus een schadevergoeding voor gevraagd worden.

19. Schade aan persoonlijke eigendommen

Wanneer u een ongeval meemaakt dan kan het zijn dat uw persoonlijke eigendommen verloren of beschadigd raken. Als dit gebeurt, dan kunt u de aansprakelijke partij, indien er sprake is van een onrechtmatige daad, laten verhalen op de kosten.

Onder persoonlijke eigendommen kan vallen:

  • kleding die is gescheurd;
  • auto die is beschadigd;
  • schoenen die zijn beschadigd etc.

20. Dagvergoeding

Wanneer u na het ongeval bent opgenomen in het ziekenhuis heeft u recht op een dagvergoeding van 28 euro. Ook tijdens een verblijf in een revalidatiecentrum, verpleeghuis, sanatorium en psychiatrische inrichting heeft u recht op een dagvergoeding van 14 euro. De dagvergoeding wordt gebruikt om de kosten van de aanschaf van bed- en ziekenhuiskleding te dekken, ook worden de kosten gedekt voor een tijdelijk verblijf.

21. Rechtsbijstand door een letselschade expert

Als u een ongeval heeft meegemaakt dan kunnen er veel kosten bij komen kijken. Al deze kosten kunnen hoog worden. Dit kan komen doordat u een letselschade expert in huurt. Al deze kosten kunt u verhalen op de tegenpartij. Houd alle kosten nauwkeurig bij zodat u niks vergeet bij het indienen van een claim.

22. Verlies van zelfwerkzaamheid

Soms verliest u door een ongeval uw zelfwerkzaamheid. U bent dan niet meer in staat om te klussen in, aan of rond de woning. Doordat u dit zelf niet meer kunt doen heeft u hulp nodig van een derde.

U kunt bijvoorbeeld geen reparatiewerkzaamheden in en aan uw woning doen, u kunt het aanbrengen van behangpapier of wandbekleding ook niet meer doen, schilderwerkzaamheden in uw woning kunt u ook niet meer doen en de tuinwerkzaamheden worden veel te zwaar voor u door het opgelopen letsel.

Dit kan vervelend voor u zijn aangezien het inschakelen van een derde kosten met zich mee brengt. Wanneer u kosten maakt doordat u een ongeval heeft meegemaakt, kunnen deze kosten worden verhaald op de tegenpartij.

23. Studievertraging

Als u blijft zitten op school of er treedt een studievertraging op als gevolg van een ongeval, dan kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de extra gemaakte studiekosten zoals:

  • school- of collegegeld;
  • boekengeld;
  • examenkosten, etc.

Doordat u studievertraging heeft opgelopen komt u ook later op de arbeidsmarkt, waardoor u dus na een latere periode salaris verdient. Neem snel een kijkje in de Letselschade Richtlijn om te kijken wat uw vergoeding kan zijn.

24. Kinderdagopvang kosten

Een aanrijding in het verkeer kan voor nare klachten veroorzaken. Verder kan het grote gevolgen hebben op het dagelijkse leven van het slachtoffer. Vooral als u kinderen hebt die niet alleen thuis kunnen blijven. Zij hebben zorg nodig, maar als u letsel heeft opgelopen kan het zomaar zijn dat u de zorg niet kunt geven aan uw kinderen. Dat kan lastig en duur zijn. Kosten die u heeft opgelopen tijdens uw letsel aan kinderdagverblijf of oppas kunnen worden vergoed.

25. Administratieve kosten

Als u net een ongeval heeft gehad en u wil uw letselschade die u heeft opgelopen claimen, kan dit gedaan worden bij een letselschade advocaat/jurist. Dit kan veel geld kosten, daarbij kunt u ook wat kleinere kosten ( kopieerkosten, belkosten, portokosten) maken, dit kunt u ook gaan claimen bij de tegenpartij.

Heeft u letselschade opgelopen?

Laat ons u gratis en vrijblijvend van advies voorzien!

Call Now ButtonBel Ons!