fbpx

Letselschade Door Fietsongeval

Heeft u letselschade opgelopen?
U heeft mogelijk recht op een schadevergoeding!

Neem contact op voor
vrijblijvend advies!

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Letselschade door fietsongeval

Heeft u een aanrijding gehad op de fiets in of rondom Amsterdam en daarbij letsel opgelopen? U heeft dan bijna altijd recht op een vergoeding voor uw letselschade, ook als het uw eigen schuld is! Met letselschade bedoelen we de schade als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel veroorzaakt door het verkeersongeval.
Als u bent aangereden op de fiets door een motorvoertuig, dan is de eigenaar of houder van het motorvoertuig aansprakelijk voor uw letselschade. Als fietser bent u namelijk wettelijk extra beschermd in het verkeer. U bent immers niet beschermd door airbags, een gordel of een helm. U kunt daarom op de fiets al snel ernstig gewond raken. Vooral in het Amsterdamse verkeer waar het aantal fietsers enorm is gestegen in de afgelopen 25 jaar: meer dan 40%!

Aansprakelijkheid fietsongevallen:
Artikel 185 Wegenverkeerswet

Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers: ze doen mee aan het verkeer zonder beschermingsmiddelen en de gevolgen na een ongeval zijn vaak ernstiger dan voor inzittenden van een voertuig.
Daarom zijn fietsers in het verkeer extra beschermd:
deze bescherming is vastgelegd in artikel 185 Wegenverkeerswet. Het moet dan gaan om een ongeval op de openbare weg tussen een motorrijtuig en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer, bv. een fietser en een auto.
Volgens art. 185 Wegenverkeerswet is de fietser in dit geval wettelijk beschermd en ontvangt altijd minimaal 50% schadevergoeding.
Uitzonderingen op de regel worden alleen gemaakt wanneer er sprake is van overmacht of opzet en/of daaraan grenzende roekeloosheid door de fietser. In de praktijk is het echter moeilijk om zich
hierop te beroepen.

In het kort wordt de mate van aansprakelijkheid als volgt bepaald:

 • Bij een fietsongeval met een fietser ouder dan 14 jaar moet de bestuurder van het motorvoertuig minimaal 50% van de schade vergoeden, ongeacht de schuldvraag.
 • Bij een fietsongeval met een fietser jonger dan 14 jaar, moet de bestuurder van het motorvoertuig altijd 100% van de schade vergoeden.
 • Bij een fietsongeval kan de bestuurder van het voertuig zich beroepen op overmacht, opzet of daaraan grenzende roekeloosheid

Leeftijd van de fietser is dus ook bepalend voor de mate van aansprakelijkheid (jonger of ouder dan 14 jaar).
Minderjarigen krijgen (jonger of ouder dan 14 jaar) niet minimaal 50% maar altijd 100% vergoeding toegekend.

Fietsongeval met een motorvoertuig: 50% regel

Volgens art. 185 Wegenverkeerswet is de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig altijd voor minimaal 50% aansprakelijk. Het maakt in dit geval niet uit of het de eigen schuld is van de fietser en hoeveel schuld de fietser aan het ongeval heeft bijgedragen.

 •  Als er sprake is van eigen schuld bij de fietser (>14 jaar), bijvoorbeeld wanneer de fietser door rood heeft gereden, dan zal de fietser mogelijk niet 100% van de schadevergoeding ontvangen.
 • Als de fietser 25% schuld heeft, dan moet 75% van de schade worden vergoed aan de fietser. Maar als eigen schuld bij de fietser meer bedraagt dan 50%, dan zal de fietser altijd minimaal 50% vergoed krijgen.
 • Als de fietser geen eigen schuld heeft aan het fietsongeval, dan moet uiteraard 100% van de schade vergoed worden aan de fietser.
 • Indien er sprake is van ‘overmacht’, dan kan het motorvoertuig geen enkel verwijt worden gemaakt en is de bestuurder niet schadeplichtig: 0% vergoeding aan de fietser.

In de meeste gevallen heeft u gewoon recht op een letselschadevergoeding bij een aanrijding op de fiets met een motorvoertuig. Het beroepen op overmacht is bijna onmogelijk: de bestuurder van een auto, scooter of bromfiets moet kunnen aantonen
dat hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt.
In de praktijk wordt overmacht zelfden aangenomen.

Heeft u letselschade opgelopen?

Laat ons u gratis en vrijblijvend van advies voorzien!

Fietsongeval minderjarigen met een motorvoertuig: 100% regel

Indien het gaat om een aanrijding op de fiets met een gemotoriseerd voertuig en een kind jonger dan 14 jaar, dan moet de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig de schade 100% vergoeden. Het maakt dan niet uit of het de schuld is van de fietser of niet.
Minderjarigen hebben simpelweg nog geen verkeersinzicht en kunnen de gevolgen van hun handelingen niet overzien.
Het beroepen op overmacht is daarom bijna onmogelijk. Het is daarnaast moeilijk om aan te tonen of het gaat om opzet of roekeloosheid van het kind.

Fietsongeval met een elektrische fiets

Wie is er aansprakelijk voor een aanrijding tussen een elektrische fiets (of e-bike) en een motorvoertuig? Hierbij moet er gekeken worden naar wat voor elektrische fiets: een standaard elektrische fiets of een elektrische fiets met hoge snelheid (speed pedelec).
Alleen elektrische fietsen tot 25 km/h vallen onder art. 185
Wegenverkeerswet (standaard elektrische fietsen).
Hierbij wordt namelijk de lijn getrokken tussen een zwakkere en sterkere verkeersdeelnemer; pedelecs vallen in dit geval onder brom- en snorfietsen.

Schadevergoeding fietsongeval

Een fietsongeval kan uw leven ingrijpend veranderen. Als fietser bent u kwetsbaarder dan een bestuurder van een motorvoertuig, aangezien u geen beschermingsmiddelen draagt.
U heeft gelukkig bijna altijd recht op een letselschadevergoeding. De hoogte van uw letselschadevergoeding is afhankelijk van de aard, ernst en duur van het letsel.
U kunt net als bij alle andere verkeersongevallen een schadevergoeding claimen voor alle materiële – en immateriële schade die u heeft opgelopen, zoals:

 • Huishoudelijke hulp
 • Verlies van inkomen
 • Ziektekosten
 • Pijn, verdriet en gederfde levensvreugde (smartengeld)
Call Now ButtonBel Ons!