fbpx

Letselschade door een verkeersongeval

Heeft u letselschade opgelopen?
U heeft mogelijk recht op een schadevergoeding!

Neem contact op voor
vrijblijvend advies!

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Letselschade door een verkeersongeval

Bent u betrokken geweest bij een verkeersongeval met letsel in of rondom Amsterdam? Heeft u hierdoor letselschade opgelopen? U heeft dan mogelijk recht op een schadevergoeding. U heeft recht op een letselschadevergoeding voor de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen. De materiële schade is tastbare schade als gevolg van het ongeval: denk aan inkomstenverlies, medische
kosten en studievertraging. Immateriële schade is de emotionele schade: pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. De vergoeding voor de immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.
Het verkeer in Amsterdam is drukker geworden de afgelopen jaren: er komen steeds meer inwoners, arbeidsplaatsen, toeristen, studenten en evenementen bij. Dit is terug te zien op de wegen en fietspaden. Met name het aantal fietsers en voetgangers is fors gestegen. Het aantal automobilisten is gedaald. Hierdoor is de verkeersveiligheid ook veranderd in deze regio: meer verkeersongevallen met letselschade in en rondom Amsterdam.

Er zijn verschillende soorten verkeersongevallen te onderscheiden:

 • Auto-ongeluk
 • Fietsongeval
 • Scooterongeval
 • Motorongeval
 • Ongeval als voetganger
 • Ongeval in het openbaar vervoer

U kunt ernstig letsel ervaren als gevolg van een verkeersongeval:

 • Whiplash
 • Dwarslaesie
 • Breuken (fracturen)
 • Littekens
 • Nek- en rugletsel
 • Angststoornis
 • Depressie
 • Enz.

Aansprakelijkheid letselschade na een verkeersongeval

In beginsel is degene die de aanrijding veroorzaakt, aansprakelijk en verplicht om de schade te vergoeden. In de meeste gevallen zijn de betrokken partijen verzekerd.
Indien u door de schuld van een ander in het verkeer schade lijdt, dan moet de aansprakelijke partij, in dit geval diens verzekeraar, de schade vergoeden. Degene die eist moet wel bewijs aantonen dat de wederpartij een fout heeft begaan en aansprakelijk is voor de schade.
Verkeersongevallen kunnen op allerlei manieren ontstaan en tussen verschillende soorten verkeersdeelnemers plaatsvinden. Bij ieder ongeval moet de aansprakelijkheid worden uitgezocht.
In de wet zijn namelijk ook regels vastgelegd waardoor bepaalde groepen verkeersdeelnemers niet altijd aansprakelijk zijn,
ongeacht wie de verkeersregels overtreedt.
We hebben bijvoorbeeld te maken met art. 185 Wegenverkeerswet waarbij zwakkere verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) worden beschermd en daardoor in de meeste gevallen niet
aansprakelijk zijn.

In andere gevallen is de werkgever, wegbeheerder of vervoerder aansprakelijk voor de schade. Indien er geen aansprakelijke wederpartij is of indien de aansprakelijkheid niet toe te kennen is aan de wederpartij, dan kan men ook aanspraak maken op de Schadeverzekering Inzittenden (SVI) als die is aangesloten.

Letselschade opgelopen door auto-ongeluk

Bij een auto-ongeluk ontstaat er naast de schade aan uw auto vaak ook letsel. Met letselschade bedoelen we alle lichamelijke en psychische klachten als gevolg van het ongeval. Het heeft vaak ook financiële consequenties: denk aan medische kosten, gemiste inkomsten en kosten voor huishoudelijke hulp.
Dit zijn allemaal kosten die u niet had voor het auto-ongeluk en deze kunnen flink oplopen, vooral wanneer u voor langere tijd niet kunt werken of zelfs arbeidsongeschikt raakt.
Indien er een ander voertuig bij betrokken was, dan kan de impact van het auto-ongeluk groot zijn waardoor u behoorlijk wat letsel kan oplopen. Het meest voorkomende type auto-ongeval is een aanrijding achterop het voertuig, ook wel een kop-staart botsing. In de meeste gevallen is de achteropkomende bestuurder aansprakelijk. Veel bestuurders ervaren hierdoor een whiplash as gevolg van het
auto-ongeluk.

Heeft u letselschade opgelopen?

Laat ons u gratis en vrijblijvend van advies voorzien!

Whiplash na verkeersongeval

Veel slachtoffers lopen een whiplash op na een verkeerongeval, met name bij een kop-staart botsing. Hierbij rijdt er iemand achterop het voertuig van het slachtoffer waardoor het hoofd krachtig naar voren en achteren wordt bewogen. Whiplash klachten kunnen tijdelijk of blijvend aanhouden.

Aangereden als fietser en letselschade

Volgens art. 185 Wegenverkeerswet zijn fietsers en voetgangers zwakkere verkeersdeelnemers. U heeft bij een aanrijding als fietser door een motorvoertuig bijna altijd recht op een schadevergoeding, zelfs als het uw eigen schuld is. U ontvangt als zwakkere verkeersdeelnemer ten alle tijden minimaal 50% schadevergoeding, tenzij het gaat om overmacht. Dit wordt de ‘50% regel’ genoemd.

Aangereden als voetganger en letselschade

Bent u aangereden als voetganger door een motorvoertuig? Dan bent u net als fietsers beschermd onder art. 185 Wegenverkeerswet. U heeft altijd recht op minimaal 50% schadevergoeding voor de opgelopen letselschade na het verkeersongeval. Indien u aangereden bent door een fietser, dan gelden de normale aansprakelijkheid regels.

Aangereden in het openbaar vervoer en letselschade

Heeft u een ongeval gehad in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld een busongeval of treinongeval? U heeft dan mogelijk recht op een letselschadevergoeding. U kunt dan de vervoerder, het busbedrijf, NS, de trammaatschappij of metro beheerder, aansprakelijk stellen voor de opgelopen letselschade. De vervoerder heeft namelijk een wettelijke zorgplicht om u veilig te vervoeren volgens de Wet Personenvervoer.

Aangereden op de scooter en letselschade

Heeft u een aanrijding gehad op de scooter? Heeft u letsel of letselschade
opgelopen door het scooterongeval? U kunt dan mogelijk een  schadevergoeding claimen indien het ongeval is veroorzaakt door een ander. Ondanks het feit dat scooterrijders extra gevaar lopen en minder bescherming hebben, worden ze niet extra beschermd zoals fiets en voetgangers wel worden.

Aangereden op de motor en letselschade

Motorrijders zijn erg kwetsbaar. U kunt op de motor al snel ernstig letsel oplopen. Echter zijn motorrijders niet extra beschermd door de Nederlandse wet en gelden de ‘normale’ aansprakelijkheidsregels.

Aanrijding als passagier en letselschade

Het kan voorkomen dat u als bijrijder betrokken raakt bij een verkeersongeval en daarbij letselschade oploopt. In vrijwel alle gevallen heeft u dan recht op een letselschadevergoeding, ongeacht wie de aansprakelijke partij is. In Nederland kunt
u beroep doen op de ‘Bedrijfsregeling Schuldloze Derde’ waardoor u als passagier doorgaans altijd recht heeft op een schadevergoeding. Het is een regeling van het Verbond van Verzekeraars waarin is bepaald dat u als passagier altijd vergoed moet worden aangezien u niet de bestuurder bent en de aanrijding nooit door uw schuld
ontstaan kon zijn.
U bent volgens de Nederlandse wet de Schuldloze Derde.
U als passagier bent juridisch extra beschermd door deze regeling. In dit geval kunt u de verzekeraar van de bestuurder met wie u meereed aansprakelijk stellen of de bestuurder van het andere voertuig, afhankelijk van wie het ongeval heeft veroorzaakt.
In geval u zelf schuld heeft aan het ongeluk, dan is er een mogelijkheid dat de verzekeraar uw schade niet of niet volledig zal vergoeden: denk bijvoorbeeld aan het niet dragen van een gordel.

Aanrijding tijdens werktijd en letselschade

Indien u tijdens werktijd betrokken bent geweest bij een ongeval, dan zal in de meeste gevallen uw werkgever aansprakelijk zijn voor uw letselschade. Het maakt niet uit wiens schuld het is, tenzij het ongeval opzettelijk is veroorzaakt of als gevolg van roekeloos rijgedrag.
Indien de schuld bij u ligt, dan kunt u uw letselschade vergoed krijgen via uw werkgever. Indien de schuld niet bij u ligt, dan kunt u ook uw schade claimen bij de werkgever, maar dan zal de werkgever de letselschade verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij.

Aanrijding onbekende wederpartij en letselschade

Het kan ook weleens voorkomen de dader van het ongeval onbekend is. Wanneer de dader bijvoorbeeld is doorgereden na het ongeval, dan is het verhalen van je schadevergoeding lastig. In zulke gevallen kan men terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. U kunt dan uw letselschadeclaim indienen bij het Waarborgfonds.
Het claimen via het Waarborgfonds wordt op dezelfde manier behandeld als met verzekeraars, maar er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moeten worden.

Aanrijding met kind jonger dan 14 jaar

Bij een aanrijding met een kind onder de 14 jaar, dan moet te allen tijde de bestuurder van het voertuig 100% van de schade vergoeden. Tenzij de bestuurder kan aantonen van het gaat om overmacht, wat echter in de praktijk bijna nooit voorkomt.

Letselschade claimen na een verkeersongeval

Heeft u een ongeval gehad in het verkeer? Er moet dan allereerst gekeken worden naar de aansprakelijkheid: wie zijn de betrokkenen? Wie heeft ongeval veroorzaakt?
Waar heeft het ongeval plaatsgevonden?

 • Indien het gaat om twee sterke verkeersdeelnemers (bv. een auto en een
  scooter), dan gelden de normale regels van aansprakelijkheid: degene die het
  ongeval heeft veroorzaakt, is de aansprakelijke partij.
 • Indien het gaat om een verkeersongeval tussen een sterke en zwakke verkeersdeelnemer (bv. een auto en een fietser, dan gelden er andere regels ter bescherming voor de zwakkere verkeersdeelnemers.
 • In het openbaar vervoer gelden er ook speciale regels, waarbij de vervoerder in alle gevallen aansprakelijk is volgens de Wet personenvervoer.
 • Als passagier of inzittenden heeft u altijd recht op een schadevergoeding volgens de Bedrijfsregeling Schuldloze Derde.
 • Bij een ongeval tijdens werktijd kunt u de werkgever aansprakelijk stellen voor de opgelopen letselschade.
 • Bij een ongeval met een onbekende partij of een doorgereden partij kunt terecht bij het Waarborgfonds.
 • Minderjarigen, kinderen onder de 14 jaar, hebben altijd recht op de volledige schadevergoeding (100%) omdat ze niet voldoende verkeersinzicht hebben.

In de meeste gevallen moet er genoeg bewijsmateriaal verzameld worden in de vorm van een aanrijdingsformulier, getuigenverklaringen, een politierapport en foto’s.
Als eenmaal de aansprakelijkheid is vastgesteld, dan kan men starten met het claimen van schadevergoeding voor de geleden materiële en immateriële schade (smartengeld).

Call Now ButtonBel Ons!