fbpx

Wat als u letsel oploopt tijdens het thuiswerken?

Letsel opgelopen door thuiswerken?

Er zijn maar weinig mensen die er in deze tijd niet aan hoeven te geloven, thuiswerken. Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk om je werkplek van een bureau op kantoor naar de eettafel in huis te verplaatsen. Wanneer je tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden schade oploopt is in veel gevallen je werkgever aansprakelijk. Maar hoe zit dat dan wanneer je deze werkzaamheden thuis uitvoert en letsel oploopt? Hoe ver gaat de werkgeversaansprakelijkheid?

Werkgeversaansprakelijkheid
Werkgeversaansprakelijkheid is geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel zijn een aantal verplichtingen voor de werkgever opgenomen. Als een werkgever zich niet aan deze verplichtingen houdt en de werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden schade oploopt, dan is de werkgever aansprakelijk. Het gaat dan om de volgende verplichtingen: 

De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Zorgplicht

Dat betekent dus dat ook al ben je thuis aan het werk, jouw werkgever nog steeds verantwoordelijk is voor een geschikte werkplek. De werkgever moet ervoor zorgen dat jij tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden geen schade oploopt, dit is de zorgplicht. Wanneer je wel schade oploopt tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden dan is het aan jou om te bewijzen dat je deze schade hebt opgelopen door je werkzaamheden uit te voeren en wij kunnen u hierbij helpen. Vervolgens moet de werkgever bewijzen dat hij zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden en dat hij om die reden niet aansprakelijk gehouden kan worden.

Geschikte werkplek

Wanneer heeft de werkgever aan zijn zorgplicht voldaan? Bijvoorbeeld door meubilair te verschaffen dat bijdraagt aan een juiste lichaamshouding tijdens het werken. De werkgever moet zorgdragen voor een ergonomisch ingerichte werkplek. Dit is ook vastgelegd in de jurisprudentie. Op 7 september 2006 werd er een uitspraak gedaan door het Gerechtshof te Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ5431). Uit deze uitspraak blijkt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden bij de werknemer thuis. 

Wil u weten of u recht heeft op schadevergoeding voor letsel dat u tijdens het thuiswerken heeft opgelopen? En/of wil u hulp bij het verhalen van deze schade? Neem dan contact op met ons kantoor.

Letsel opgelopen als gevolg van een medische behandeling?

Stelt u zich eens voor, u heeft een operatie ondergaan, er is een diagnose gesteld of u heeft een bepaalde medische therapie gevolgd. U bent in ieder geval onder een soort medische behandeling geweest. Wat nou als je ten gevolge van deze behandeling schade hebt opgelopen? Kan dan het ziekenhuis, de fysio of de arts, degene die u behandeld heeft, aansprakelijk gesteld worden?

Aansprakelijkheid bij medische fouten

Dat hangt ervan af. Om in dit geval de wederpartij aansprakelijk te kunnen stellen, moet er sprake zijn van een medische fout. Soms spreken artsen of specialisten van iatrogeen letsel. Iatrogeen letsel is letsel dat veroorzaakt is door medisch handelen. Dat klinkt als een medische fout zou u denken. Toch is het niet hetzelfde. Hoewel het beide letsel is ten gevolge van medisch handelen zit er een verschil in de verwijtbaarheid. 

Verwijtbaar onzorgvuldig handelen

Van een medische fout is sprake wanneer er verwijtbaar onzorgvuldig gehandeld is waardoor er schade is geleden. De oorzaak is een fout die niet gemaakt had mogen worden en ook niet gemaakt zou zijn indien er met de juiste precisie en zorgvuldigheid te werk zou zijn gegaan. Er had anders gehandeld kunnen en moeten worden.

Complicaties bij een operatie

Aan medische handelingen zitten vaak risico´s vast. Voor de voorziebare risico´s zal degene die de behandeling aangaat ook gewaarschuwd moeten worden. Dit noemt men complicaties. Er zijn vier factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Zorg in aard en het nut van de gedraging en bezwaarlijkheid van voorzorgsmaatregelen, risico in ernst en waarschijnlijkheid van schade. 

Letselschade opgelopen als gevolg van een medische behandeling

Wat is dus voor u belangrijk om te weten op het moment dat u schade oploopt ten gevolge van een medische behandeling? Wanneer u niet over bepaalde medische en/of juridische kennis beschikt, kan het lastig zijn om zelf in te schatten of er wel of niet sprake is van een medische fout. Sterker nog, in sommige gevallen zal er zelfs een rechter aan te pas moeten komen voordat er vast kan komen te staan of er sprake is van een medische fout. Het is daarom voor u dan ook van belang om uw medische informatie te verzamelen. Wij kunnen u hierbij helpen. Met onze kennis en ervaring kunnen wij een goede inschatting maken en daarnaast kunnen wij een medisch adviseur inschakelen die op basis van alle verzamelde informatie kan oordelen of er sprake is van een medische fout. Indien het gaat om een medische fout kunnen wij overgaan tot het verhalen van uw schade. Want in dat geval is de wederpartij (het ziekenhuis, de dokterspraktijk, etc.) aansprakelijk. Wij kunnen dan namens u de schade gaan verhalen bij de verzekeraar van de wederpartij.

Heeft u onlangs een soortgelijke situatie meegemaakt en heeft u hierbij juridische bijstand nodig? Of heeft u op een andere manier schade of letsel opgelopen? Letsel020 staat u kosteloos bij en neemt alle zorg uit handen. Meld uw schade hier. Wij stellen voor u de tegenpartij aansprakelijk en zorgen voor een efficiënte afhandeling met oog voor u!

 

Aansprakelijkheid bij schade zonder botsing, wat nu?

Stel je voor, je fietst rustig op een fietspad op weg naar je werk en plotseling komt er tegen de rijrichting in een wielrenner met een noodvaart de hoek om. Je schrikt en om een botsing te voorkomen geef je een ruk aan je stuur en knal je de stoep op. Door deze plotselinge manoeuvre kom je hard ten val. Je fiets is stuk, je kleding is aan gort en je mobiele telefoon ligt aan diggelen op het wegdek. Daarbovenop heb je een flinke hoofdwond die gehecht moet worden. Kortom, de schade is aanzienlijk.

verhaalbaarheid

Kun je deze schade ook op de tegemoetkomende wielrenner verhalen? Er heeft immers geen directe botsing plaatsgevonden. Je hebt uit eigen overweging de stoep op gestuurd en bent toen tot val gekomen. Is er hier geen sprake van een eenzijdig ongeval, waardoor de (letsel)schade voor eigen rekening komt?

In zulke gevallen gaat het er om of de tegenpartij een verkeersovertreding heeft begaan. In deze situatie gaat het om een wielrenner die in een verboden rijrichting reed. Rijden in de verboden richting is juridisch te classificeren als in strijd handelen met een verkeersnorm of verkeersregel.

Jurisprudentie

In eerdere rechtszaken over dit onderwerp heeft de rechter besloten dat als iemand door het overtreden van een verkeersregel zich zo gedraagt dat het gevaar voor verkeersongevallen groter wordt, bijvoorbeeld door op hoge snelheid tegen het verkeer in te fietsen, en er doet zich dan daadwerkelijk een verkeersongeval voor, dat in het algemeen dan aangenomen wordt dat het in strijd handelen met de verkeersnorm de oorzaak van het ongeval is en dat dus diegene die bijvoorbeeld tegen de rijrichting in fiets ook aansprakelijk is voor de gevolgen van de schade van het ongeval.

Aansprakelijkheid

In zulke gevallen doet het wel of niet in fysieke botsing met elkaar komen er niet toe. De enige optie die de wielrenner heeft is voor de rechter proberen aan te tonen dat het ongeval ook plaatsgevonden had als hij zich wel aan de verkeersregels gehouden had.

In ons voorbeeld gaat dat de wielrenner zeer waarschijnlijk niet lukken. Er zijn geen enkele argumenten te bedenken waarom onze fietser plotseling scherp de stoep op moest fietsen als de wielrenner niet op hoge snelheid tegen de rijrichting in had gereden.

Schade claimen

Zorg er wel altijd voor dat je de gegevens van de tegenpartij noteert. Het liefst via een schadeformulier, zo heb je in één keer alle gegevens van de aansprakelijke persoon en dat maakt het verhalen van uw schade makkelijker en sneller! Zeker bij ongevallen waar geen sprake is van een fysieke botsing wil de tegenpartij zich er nog wel eens makkelijk van af maken, terwijl de schade en het lijden aan uw kant groot kan zijn. Zorg er ook in zulke gevallen voor dat u de gegevens van de veroorzaker noteert!

Heeft u onlangs een soortgelijke situatie meegemaakt en heeft u hierbij juridische bijstand nodig? Of heeft u op een andere manier schade of letsel opgelopen? Letsel020 staat u kosteloos bij en neemt alle zorg uit handen. Wij stellen voor u de tegenpartij aansprakelijk en zorgen voor een efficiënte afhandeling met oog voor u!

(Letsel)schade opgelopen tijdens werktijd; werkgeversaansprakelijkheid

Stelt u zich eens voor: u bent werkzaam in de bouw en tijdens het uitvoeren van constructiewerkzaamheden valt u van de steiger. Of wellicht heeft u een kantoorbaan en struikelt u over een snoer van uw computer. Een ongeluk kan in een klein hoekje zitten, ook op de werkvloer. In veel gevallen houdt u letsel over aan een ongeluk. Maar hoe zit het precies als u een ongeluk krijgt op de werkvloer? Is het dan mogelijk om uw werkgever voor uw schade aansprakelijk te stellen? In deze blog wordt ingegaan op beide vragen omtrent werkgeversaansprakelijkheid.

Lees meer

Dashcams fungeren als bewijsmateriaal bij letselschades

Een dashcam is een camera die filmt wat er gebeurt tijdens het rijden in verkeer. Maar mag je deze beelden dan ook gebruiken bij een ongeval? En welke verzekeraars stellen dit op prijs, en welke juist niet? Hieronder wordt kort een beeld geschetst hoe het zit met het bewijsmateriaal van een dashcam en of dit gebruikt kan worden bij het aansprakelijk stellen van een tegenpartij. 

Lees meer

Letselschade bij een kop- staartbotsing

Een kop-staartbotsing is een van de meest voorkomende auto ongevallen in Nederland. Jaarlijks zijn er vele letselschadezaken die dit behandelen. Maar wat is een kop-staartbotsing nou eigenlijk? En wie is er in dat geval aansprakelijk?

Een kop-staartbotsing is een botsing waarbij een voertuig achterop een ander voertuig botst. U kunt hierbij denken aan dat een voorligger hard remt waardoor u niet op tijd kan afremmen en u dus op de voorligger botst. Ook een plots overstekend dier waardoor u hard in de remmen moet en de achterligger achter op uw auto botst kan hieronder vallen. 

Lees meer

Motorrijders lopen hoge risico's in het verkeer

Motorrijders lopen hoge risico’s in het verkeer

Afgelopen dagen waren de temperaturen erg aangenaam. Volgens het AD zorgde dit voor een flinke hoeveelheid motorrijders die massaal de weg opgingen, ook al werd dit vanwege de veiligheidsrisico’s omtrent het coronavirus zwaar afgeraden. Motorrijders lopen een groot risico om betrokken te raken bij een ongeval en kunnen zo de zorg onnodig belasten. Dit kan in deze crisisperiode een vervelende bijkomstigheid zijn. Het personeel in de zorg is op dit moment immers hard nodig in de strijd tegen het coronavirus.

Lees meer

Corona werkgevers

COVID-19 en de aansprakelijkheid van de werkgever

In een recent nieuwsbericht uit België stond dat de familie van een jonge werknemer die overleden is aan de gevolgen van het coronavirus, de supermarkt – waar hij werkte als vakkenvuller, aansprakelijk willen stellen voor zijn dood, omdat de eigenaar niet toestond dat de jongen een mondkapje droeg. Ook zorgde de eigenaar niet voor voldoende beschermingsmiddelen door zelf mondkapjes aan zijn personeel te verschaffen.

Dit is een tragische zaak en dit mag natuurlijk nooit gebeuren. Maar hoe zit het nu met de aansprakelijkheid van de werkgever in Nederland in verband met de gevolgen van het coronavirus?

Lees meer

Motorrijders lopen hoge risico's in het verkeer

Richtlijnen voor het berekenen van letselschade

Veel mensen weten dat het mogelijk is om je letselschade te verhalen op de aansprakelijke partij van het ongeval. Je kunt naar een letselschadespecialist stappen die jou hierbij helpt. Maar wat doen zij nu precies? Hoe wordt schade berekend? Waar worden deze bedragen op gebaseerd?

Lees meer